Parohia „Dudeşti-Cioplea II

Parohia Dudești-Cioplea II cu hramul Adormirea Maicii Domnului este situată in cartierul Balta Albă, Sector 3, fostul sat Dudești, care a fost inclus în raza orașului București cu ocazia delimitării administrative din anul 1950[1].

Numele Dudești este legat cu siguranță de numele familiei boierești Dudescu[2] care este menționat la anul 1577. In anul 1707 Radu Dudescu se judeca pentru hotarul moșiei sale cu Mănăstirea Radu-Vodă așa cum reiese dintr-un hrisov al lui Constantin Brâncoveanu.

Tot din timpul brâncovenesc se păstrează și o pivniță[3] a așezării boierești de la Dudești-Cioplea ce este înconjurată de un zid înalt.

Înainte de perioada interbelică, pe pământul moșierului Dudescu s-au stabilit mai multe familii de bulgari care se ocupau in mod special cu cultivarea zarzavaturilor, devenind astfel un principal furnizor de legume al Capitalei.

După anul 1900, în cartierul Dudești-Cioplea numărul lăptarilor ajunsese considerabil, căci existau peste 2000 de vaci, laptele fiind adus la piață în garnițe puse în faetoane cu un cal[4]. Astăzi numele fostei comune Dudești se mai regăsește in titulatura parohiei noastre, a Parohiei Dudești-Cioplea I și a Bisericii Romano-Catolice Cioplea din Strada Râmnicu Sărat.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]. Parohia Dudești-Cioplea II a fost înființată pe baza procesului verbal nr. 7156 al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, din data de 13 iunie 1950. Biserica parohială este situată destul de aproape de intersecția sud-vestică a Bd. Camil Ressu cu str. Liviu Rebreanu și plut. Nedelcu Ion , iar în vecinătatea imediată se găsesc următoarele biserici parohiale: Sfântul Ioan Botezătorul- Dristor, Pogorârea Sfântului Duh-Titan, Dudești-Cioplea I, Târca, Izvorul Nou.

La mică distanță, către nord,se află Cimitirul Izvorul Nou. La început a fost amenajată o Capelă într-o casă particulară, pe strada Istriei, slujbele desfăsurându-se apoi în biserica actuală,construită între anii 1956-1957, de enoriași, conduși de primul preot al parohiei, Sterie I. Ianuli numit în această functie pe data de 1 noiembrie 1950.

Biserica a fost lucrată de meșteri din localitatea Bolintin , Jud. Ilfov si în mod voluntar de către enoriașii parohiei. Lucrările au fost supravegheate de arhitectul Gheorghe Ceara și inginerul Ștefan Popescu, care au întocmit și proiectul pentru o clădire cu o arhitectură simplă, executată din zidărie portantă pe fundație si planșee din beton armat și acoperită cu tablă zincată. Începand cu anul 2000, în timpul parohiatului părintelui Constantin Popa, prin bunăvoința domnului inginer Marian Dragomir, enoriaș al parohiei, și cu sprijinul unui grup de arhitecti, a fost întocmit proiectul măririi bisericii.

Prin construirea la est a unei abside semicirculare s-a realizat prelungirea clădirii cu 10 m, iar la intrare s-a atașat un pridvor sprijinit pe doisprezece stâlpi, având semnificația Sfinților Apostoli ai Domnului Hristos. S-au mai construit două turle: una pe naos și alta pe pronaos. Toate aceste lucrări s-au realizat prin strădania enoriașilor și a domnului inginer Marian Dragomir.

În Sfântul lăcaș lumina naturală pătrunde prin cele opt ferestre, iar cea artificială este distribuită de cele trei candelabre existente.

Sfăntul lăcaș de inchinăciune al Parohiei Dudești-Cioplea II poartă hramul ce se prăznuiește la 15 august, Adormirea Maicii Domnului. ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, METERIALE DE CONSTRUCȚII]. Biserica este construită in formă de corabie, având o lungime de 26 de metri și o lățime de 9 metri, zidăria fiind din cărămidă pe fundație și planșee din beton armat,  iar acoperișul este din tablă.  [PICTURA] Biserica este împodobită cu icoane așezate pe pereți în naos, pronaos și Sfântul Altar. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu are obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR]  Sterie Ianuli  (1950-1991), Porfirie Blatag ( ????-????) , Simion Caplad ( ????-????), Constantin Popa ( 1987- 2004), Sava Marin ( ????- ????) Gheorghe Ioan Țeugea ( 1990 – 1995), Aurel Samuilă ( 1996-1997), Costel Stancovici ( din 1998), Gheorghe Tronaru ( din 1994, paroh din 2004).

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. În prezent se depun eforturi pentru consolidarea unei unități spirituale a parohiei prin atragerea credincioșilor la viața liturgică, realizarea unei atmosfere de rugăciune adecvată prin săvârșirea serviciilor religioase cu multă evlavie, organizarea de activități filantropice prin acordarea de ajutoare materiale și financiare copiilor aflați în dificultate, familiilor sărace și persoanelor vârstnice nevoiașe.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului”; [ADRESA] Bulevardul Camil Ressu, nr. 38 A, sector 3, București. [OFICIU PAROHIAL.] Tel. 0745.019.880 │

e-mail: parohiadudesticioplea2@yahoo.ro

 

 

BIBLIOGRAFIE: GIURESCU, C.C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Ed. pentru Literatură, Bucureşti, 1966;

PAPAZOGLU, Dimitrie, Istoria fondării oraşului Bucureşti,capitala Regatului român, Bucureşti, 2005

[1] Giurescu, C.C., Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Ed. pentru Literatură, București, (1966), p. 258.

[2] Papazoglu, Dimitrie, Istoria fondării orașului București, capitala Regatului român, București, (2005), p.46.

[3] Giurescu, C.C., Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Ed. pentru Literatură, București, (1966), p. 325.

[4] Giurescu, C.C., Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Ed. pentru Literatură, București, (1966), p. 269.

Galerie foto:

Leave a Reply