Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-Titan

Parohia este situată în cartierul Titan din Bucureşti. Este o parohie nouă, ce a luat fiinţă în anul 2001, prin desprinderea unei comunităţi de credincioşi din vechea parohie Dudesti-Cioplea I. Putem vorbi de un istoric comun al celor două parohii în ceea ce priveşte istoricul comunităţii parohiale. Cartierul s-a format prin anii `60, pe vatră fostului sat Dudeşti, locuitorii săi fiind atraşi de noile locuri de muncă, înfiinţate prin dezvoltarea, în anii comunismului la platforma industrială situată la marginea oraşului Bucureşti (Policolor, Fabrica de medicamente, Anticorosiv, Chimopar, grupul Faur-Republica).

Astăzi în cartierul Titan se regăsesc nume cu rezonanţa bulgară Petcu, Petcov, Sebe, RuseValciu (vine din denumirea turca ” valc”, ce se traduce lup), aparţinând minorităţii bulgăre provenite din sudul Dunării (menţionăm sate ca Sliven sau Karnavat) ceea ce lămureşte într-o anumită privinţă istoricul comunităţii ce s-a dezvoltat în această parte de Bucureşti.

  1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]

            În partea de est a oraşului Bucureşti, prin anii ’60, ia fiinţă cartierul muncitoresc Titan-Balta Alba, care deservea marea platforma chimică de la marginea oraşului – Policolor, Fabrica de medicamente, Anticorosiv, Chimopar, etc. Sau grupul Faur – Republică. Acest cartier se forma peste fosta comună Dudeşti, care o bună perioadă de timp a alimentat Bucureştiul cu zarzavaturile cultivate de “bulgării” (romani din fostul cadrilater românesc din sudul Dunarii-astazi teritoriu bulgăresc) care locuiau pe aceste aşezări sau cu laptele şi brânzeturile pe care le obţineau aceştia, fiind mari crescători de animale.[1] Pe aceste meleaguri, boierii Dudeşti au înălţat, în secolul al XVIII-lea, o biserică cu hramul “Sfântul Nicolae”, cunoscută astăzi ca biserica de cărămidă roşie de la bulgari sau de la Ilioara. Aceasta biserică, foarte mulţi ani a servit nevoilor religioase ale credincioşilor din comună Dudeşti şi apoi din cartierul Titan-Balta Alba. În Memoire historiques et geographiques sur la Valachie din 1778, se spune despre Dudeşti că avea o capelă de rugăciuni şi o casă boiereasca. Probabil că atunci apărea doar o bisericuţă modestă cu rol de capelă pentru curtea boierească de aici. Numele Dudeşti, care nu poate avea legătură decât cu numele familiei boiereşti Dudescu, familie foarte veche, de altfel, în tabloul familiilor de ţară. Ca urmare, sătul şi locuitorii lui au aparţinut (poate!) moşiei familiei Dudescu care trebuie să fi avut o capelă pentru nevoile spirituale ale familiei dar şi ale sătenilor.[2] Un alt istoric, Prof. Nicolae Stoicescu, aşează cronologic acest locaş în chiar vremea lui Matei Basarab (1632-1654): „satul Dudeşti, veche proprietate a familiei Dudescu, va fi avut desigur o biserică încă din secolul al XVII-lea. În planul oraşului din 1770 este trecută o biserică cu numele Dudeşti, iar în catagrafia din 1810 se arata ca biserica avea hramul Adormirea şi că fusese făcută de Nicolae Dudescu. Nu ştim dacă pe acelaşi loc a fost zidită, în anul 1820, biserica Sf. Nicolae, de către Stefanache Hagi Moscu. Dărâmată de cutremurul din 1838, biserica a fost restaurata după aceea. Arsă în anul 1900, a fost refăcută în anul următor “[3].Cu trecerea timpului noul cartier Titan-Balta Alba s-a dezvoltat şi a format o parte a Sectorului administativ 3, de astăzi. Numărul mare al lucuitorilor ce făceau parte din în rândul comunităţii religioase ortodoxe a simţit tot mai mult nevoia unor noi aşezăminte, locaşuri de cult.

Pentru realizarea acestui proiect era necesară identificarea unui teren, care să îndeplinească toate cerinţele canonice ortodoxe străbune. Parohia “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-Titan” a dobândit terenul necesar amplasării noii biserici, prin grija preotului paroh Filipoiu Adalbert, care a dăruit, cu titlul de ctitorie, terenul proprietate personală, situat pe str. Postaşului, nr. 13, sector 3, Bucureşti.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] O parte din acest teren s-a obţinut prin donaţie de la familia Valciu Vasile şi Tudorita, originari din comună Dudeşti, iar altă parte prin cumpărare de către familia preotului Filipoiu Adalbert şi Gabriela. Planurile de construcţie ale noii biserici au fost alcătuite şi dăruite caritabil de domnii: ing. Sofronie Ramirez, ing. Ardelean Ion. Acestea au fost orientate spre o construcţie solidă şi încăpătoare, care să reziste timpului şi să facă faţa numărului mare de enoriaşi. Biserica a fost proiectată să aibă o lungime de 27 m, o lăţime de 14 m şi o înălţime de 13.56 m, având în componenţa un demisol pentru paraclisul bisericii şi o capelă mortuară.

Lucrările de construcţie la noua biserica-lacas de cult au fost începute în toamna anului 2001. În prezent parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe desfăşoară o activitate intensă pe plan religios, social-educativ, cultural şi caritativ, deşi se confrunta cu dificultăţi financiare pentru definitivarea construcţiei. Cu o voinţă extraordinară, credincioşii din acest cartier spera că împreună cu preotul lor să dobândească, prin proiectele lor, o istorie bogată şi cu valori nepieritoare, contribuind la făurirea istorică a Capitalei.

Deja se poate vorbi de biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe -Titan, ca biserica în măsură să se impună spre binele tuturor în viaţa obştei, sub toate aspectele vieţii sociale şi religioase. Istoria Bucureştilor va consemna acest lucru nu numai ca aspect arhitectural, ci va scoate în evidenţă faptul că obştea socială din această parte a oraşului, prin credinţă şi dăruire, a căutat să contribuie la făurirea unui nou început de mileniu III de creştinism, fără să facă deosebire între viaţa privată şi cea de obşte, aşa cum se întâmplă în primele veacuri creştine. Casa noastră, locuinţa şi casa de suflet, biserica, una şi aceeaşi, după modelul Părintelui Ceresc – Una cu Hristos sau Întru Hristos.

. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]. Amintim faptul că între odorarele de mare preţ păstrate astăzi în Biserica Sfântul Gheorghe – Titan se număra o părticică din lemnul Sfintei Cruci şi moaşte ale mai multor sfinţi mucenici şi cuvioşi, precum: Sfântul Mc. Hralambie, Sfântul Mc. Trifon, Sfântul Mc. Iacob Persul, Sfântul Mc. Longhin sutaşul, Sfânta Mc. Chiriachi, Sfinţii Mc.de la Rait şi Sinai sau Sfinţii Mc. Necunoscuţi de la Aiud, iar dintre Sfinţii Cuvioşi: Sfântul Cuv. Gherasim de la Iordan; Sfântul Cuv. Lavrentie al Cernigovului, Sfinţii Cuv. duhovnici de la Sveatogorsk: Sfântul Cuv. Ioanichie, Sfântul Cuv. Ciprian, Sfântul Cuv. Teodosie, iar dintre părinţii athoniti, pe Sfântul Cuv. Siluan Athonitul şi Sfântul Cuv. Ieronim Athonitul şi Sfinţi Cuv. Athoniti necunoscuţi; Sfântul Luca al Crimeei, mărturisitor şi doctor fără de arginţi, Sfântul Cuv. Onufrie cel Mare

  1. Cimitirul:

            Parohia deţine în curtea biserici parohiale un mic cimitir destinat ctitorilor şi donatorilor de seamă.

  1. Activităţi culturale şi filantropice:

În anul 2009, în cadrul parohiei a luat fiinţă cercul de pictură bisericească ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.Sub atentă îndrumare a doamnei profesor Corina Perianu, copii ce aparţin comunităţii parohiei descoperă tainele picturi bisericeşti, privind realizarea icoanelor. Această mică scoala de pictură bisericească urmăreşte în mod deosebit realizarea icoanelor pe sticla. La fel de bine copii pot opta şi pentru a descoperii tainele sculpturi religioase sau a lucrărilor de modelare a lutului prin care să se realizeze diferite obiecte de cult sau cu tematica religioasă. În prezent parohia colaborează cu renumitul muzician domnul Tiberiu Idvorean şi domnul Ovidiu Caplescu privind cunoaşterea tainelor şi valorilor dăruite de muzică în cadrul unui mic cerc de muzică religioasă. Această activitate se afla sub directa coordonare a domnului profesor doctor conf. Frandes Marcel. Menţionăm că personalitate deosebită a parohiei noastre pe domnul Tiberiu Idvorean, actualmente prim violonist al Filarmonicii de Stat din Giessen -Germania. Tiberiu Idvorean s-a născut la Bucureşti în 1957. A început la vârsta de 5 ani să studieze vioara urmând mai apoi cursurile Liceului de Muzică nr.1 din Bucureşti. La 12 ani trece la violă, instrument căruia i să dedicat. Urmează cursurile Conservatorului de Muzică Hâns Eisler din Berlin încheindu-le în 1983 cu examenul de stat. În perioada 1978-1984 este angajat în Orchestră Teatrului de Operă die Stendal-Germania ca locţiitor de Şef de partidă. Din 1985 este Şef de partidă al Orchestrei Teatrului de Operă din Giessen-Germania. Activităţile sale multiple în domeniul cameral ca membru al cvartetelor „Wuensch” şi „Gagliano” precum şi concertele televizate cu „Chamber Pop Quintett Soundmachine” şi HR TV îi atestă calităţi muzicale deosebite, cărora li se alătură nenumăratele concertele susţinute ca solist în Teatrul de Operă Stendal-Germania, Giessen-Germania, la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti şi la Royal Academy of Music-Londra. Angajamente în Orchestre Radio din Germania i-au oferit posibilitatea în decursul anilor de a lucra sub bagheta unor mari dirijori ai timpurilor noastre: Giuseppe Sinopoli, Zubin Mehta, Sir Colin Davis, Sergiu Celibidache precum şi Marcello Viotti, Oleg Caetani, Frederic Chaslin, Garry Bertini, Christoph Eschenbach, Anton Nanut, Dmitri Kitajenko, Adam Fischer, Hugo Wolf, Sir L. Foster, Eliahu Inbal, Pavo Jaervi.

  1. Profilul Actual Al Parohiei:

În prezent se întreprind activităţi de sprijinire a copiilor pentru prevenirea abandonul şcolar. Periodic se fac cateheze cu tineretul parohiei care să sprijine efortul copiilor de a dori scoala, iar aceste mici şcoli de cultură religioasă ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul comunităţii parohiale dau o nouă orientare copiilor noştri priviind viaţa socială şi de comunitate.

  1. DATE DE CONTACT PAROHIE

HRAM: Sfinţii Arhangheli Mihail Rafail şi Gavriil.

ADRESĂ: Strada Postaşului, nr. 13, sector 3, Bucureşti.

OFICIUL PAROHIAL TELEFON: 0725.539.255

SITE: http://biserica-sfantul-gheorghe-titan.crestinortodox.ro/

Bibliografie:

Potra, George, Istoricul Hanurilor Bucureştene, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1985, p.186:

OLTEANU, Radu, Bucureştii în date şi întâmplări, Ed. Paideia, 2002; p. 88;

STOICESCU, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Academiei RPR, Bucureşti, 1961;

[1] Potra, George, Istoricul Hanurilor Bucurestene, Editura Stiintifica si Enciclopedica,  Bucuresti 1985, p.186:

[2] OLTEANU, Radu, Bucureştii în date şi întâmplări, Ed. Paideia, 2002;p. 88;

[3] STOICESCU, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Academiei RPR, Bucureşti, 1961;

Galerie Foto:

Leave a Reply