Parohia Sf. Antonie cel Mare – Titan

La răsărit şi la nord-est de fosta comună suburbană Dudeşti-Cioplea, până pe la începutul secolului al XX-lea, se aflau întinse livezi, vii, grădini de zarzavat, păşuni şi terenuri agricole. Apoi, odată cu industrializarea zonei s-au creat diferite cartiere muncitoreşti – printre care Titan şi Balta Albă, cu un pronunţat caracter rural. Iar după anul 1970, întreaga zonă şi-a schimbat, în mod radical, înfăţişarea, ridicându-se numerose blocuri pentru circa 100.000 de locuitori. S-au creat aşanumitele “cartiere dormitor” fără niciun edificiu cultural, spiritual, social sau religios.

După revoluţia din Decembrie 1989, mai bine spus, din anul 1990 au început a fi ridicate multe şi diferite lăcaşuri de cult şi închinare – biserici, pentru nevoile spirituale ale unei populaţii lăsate de izbelişte, în această privinţă. Astfel, în perimetrul cuprins între B-dul 1 Decembrie 1918 – B-dul Theodor Pallady şi marginea/periferia orasului, având drept axă principală Str. Jean Steriadi, prin Ordinul nr. 6223/1996 din 13 august 1996 al Departamentului/Compartimentului Inspectoratului Eparhial din cadrulArhiepiscopiei a Bucureştilor, se înfiinţează Parohia “Sfântul Antonie cel Mare”.

Sfântul Antonie cel Mare s-a născut în cetatea Heracleopolis din Egipt, în anul 251 şi a murit la vârsta de 105 ani, în anul 356. Este unul dintre întemeietorii monahismului creştin, având zi de pomenire/prăznuire anualăîn ziua de 17 ianuarie.

  1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]

Organizarea Parohiei şi construirea unei biserici a fost încredinţată Părintelui Daniel Goga, care a reuşit să obţină de la Municipalitate un teren în suprafata de 1045 mp, pe strada Jean Steriadi la nr. 19/A. De menţionat/precizat faptul că un sprijin consistent/substanţial în obţinerea acestui teren a oferit familia Bosnigeanu Ştefan şi Carmen Iuliana – părintii preotului paroh Daniel Goga.

Dupa obţinerea tuturor documentelor legale necesare, la 1 aprilie 1997 s-a pus piatra de temelie, în prezenţa P.S. Părinte Teodosie Snagoveanu – Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor la acea vreme, şi s-a purces la ridicarea unei sfinte biserici cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei – mare apărător al dreptei credinţe, prăznuit, în fiecare an, în data de 6 decembrie, Sfântul Nicolae a fost Episcop în Mira Lichiei din Asia Mică, în prima jumătate a secolului al IV- lea.

De reţinut şi subliniat faptul că în anul 2008, biserica a primit, la recomandarea P.F. Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi un al doilea hram – SfântulCuvios Antonie de la Iezerul – Vâlcea, contemporan cu domnitorii/voievozii Matei Basarab şi Sf. Martir Constantin Brancoveanu (sec. al XVII-lea), prăznuit, anual, în ziua de 23 noiembrie.

Sfânta Biserică s-a construit din lemn, în stil maramureşan, după un proiect întocmit de către domnul inginer Florea Voicu – arhitectul de atunci al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi domnul inginer Constantin Ruscă, cu aprobarea Arhiepiscopiei Bucureştilor. Un rol foarte important în ridicarea/edificarea bisericii l-a avut domnul inginer Emil Semenescu, apoi regretatul epitrop inginer Constantin Tâmplaru (plecat la Domnul în seara zilei de Bobotează a anului 2008), precum şi domnul consilierparohial Lazăr Vălu (trecut şi el la veşnicele lăcaşuri în luna decembrie anul 2011).

Fundaţia/elevaţia bisericii este din beton armat, adâncă de 1 m şi cu o înălţime de 0,60 m deasupra solului, totul acoperit cu o placă de beton armat.S-au folosit stâlpi din lemn de brad ce au secţiunea de 20×20 cm, închiderea perimetrală exterioară făcându-se din scândură de brad în montaj tip caplama, iar în interior tip asterială. Pereţii sunt izolaţi termic cu vată minerală. Acoperişul este din şiţă, cu trei cruci metalice şi instalaţie de paratrăsnet.

Atât fundaţia, cât şi curtea sunt placate cu piatră de râu prinsă în beton. La interior s-a placat cu gips- carton gletuit. Pereţii pronaosului, cafasului şi pangarului au fost înnobilaţi prin placarea cu plăci fibrolemnoase melaminate. Cu acelaşi material s-a executat mobilierul din Sfântul Altar şi lambriul din biserică. Biserica, în formă de navă cu Altarul absidal poligonal, are o lungime de 13 m, o lăţime de 7,50 m şi o înălţime interioară de 6 m. Intrarea se face prin partea de sud-vest. În partea de vest se află un turn- clopotniţă înalt de 22 m în care este montat un clopot din bronz de circa 200 kg, donat de catre familia Grigore Radu.

Biserica este prevazută cu instalaţii de încălzire centrală, realizatăde domnul Florin Marinescu – având cazan propriu pe gaze naturale – instalaţie electrică, aer condiţionat, instalaţie de sonorizare şi sistem de pază antiefracţie – lucrare a domnului colonel Daniel Ivaşcu. Interiorul bisericii a fost pictat în tehnica tempera, în cursul anului 2002, de către pictorii bisericeşti Ioan şi Daniela Moldoveanu, precum şi de domnul Tudorel Ciuhureanu. Întreg mobilierul din lemn precum şi catapeteasma au fost executate de către soţii Gheorghe şi Irina Ursu din judeţul Neamţ.

Târnosirea bisericii a avut loc în ziua de 26 septembrie anul 2004, Sfânta Liturghie fiind săvârşită de către vrednicul de pomenire P.F. Părinte Teoctist – Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Î.P.S. Părinte Teodosie Petrescu – Arhiepiscopul Tomisului şi P.S. Părinte Sebastian Ilfoveanul – Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu un impunător sobor de preoţi şi diaconi.

Terenul din jurul bisericii este împrejmuit cu un gard din lemn de brad, o Troiţă – executată de către sculptorul Ştefan Obreja, constructie (lumânărar) cu nişe pentru ars lumânări din cărămidă, acoperită cu şiţă, pergale din lemn de brad lăcuit şi cu pictură în frescă, cu băncuţe, iar în curte se află o fântână din piatră. La nord de biserică se intenţionează construirea  unui obiectiv social şi o capelă mortuară.[1]

  1. CIMITIRUL.

Biserica noastră parohială nu dispune de un cimitir propriu.

  1. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT.

Acţiunile şi activităţile filantropice, precum şi serile duhovniceşti organizate de către, în cadrul şi la nivelul parohiei „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan – Bucureşti, pe parcursul anilor 2014 – 2015 au fost numeroase şi variate, având in mijlocul nostru invitaţi de marcă, renumiţi, cum ar fi: Părinţii Profesori Gheorghe Holbea, Constantin Preda, Constantin Pătuleanu, Silviu Tudose, Emanuil Băbuş, Vasile Creţu, Marian Vild, Dumitru Pintea, Gheorghe Istodor, Nicolae Bordaşiu, Nicolae Tănase şi mulţii alţii, precum şi domnii: Ion Marian Croitoru, Pavel Chirilă, Costion Nicolescu şi Corneliu Constantin Ciomâzgă [2].

  1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.

În prezent se organizează, cu regularitate, în ziua de luni a săptămânii, diferite conferinţe, seri duhovniceşti şi foarte captivante/interesante întâlniri catehetice şi alte multe activităţi spiritual – educative şi social – culturale cu şi pentru tinerii parohiei noastre, precum şi variate acţiuni caritativ – filantropice, în celelalte zile ale săptămânii, mai cu seamă vinerea, sâmbăta şi duminica, de asemenea şi nenumărate pelerinaje şi acţini pastoral – misionare şi duhovniceşti – apologetic pentru toţi credincioşii parohiei noastre, inclusive pe diferite categorii de vârstă, sociale şi intelectuale, în special sâmbăta şi duminica.

Totodată cei doi părinţi slujitori ai bisericii noastre – Daniel Goga şi Marius Ştefan Suiugan, efectuează foarte multe vizite pastoral – canonice la domiciliu, unde îi asistă şi consiliază, din punct de vedere pastoral – duhovnicesc, spovedind şi împărtăşind credincioşii parohiei noastre, imobilizaţi sau aflaţi în patul de boală şi suferinţă fizică, în zilele de marţi şi joi ale săptămânii[3].

De asemenea, în zilele de miercuri, joi sau vineri au loc frumoase, constructive şi flositoare activităţi/acţiuni catehetice cu cei care urmeaza să fie naşi de botez sau cunuie, precum şi cu cei care urmează să aibă parte de Sfânta Taină a Nunţii/Cununiei, adică viitori miri[4].

  1. DATE DE CONTACT PAROHIE.

Parohia “Sf. Antonie cel Mare”, Strada Jean Steriadi, nr. 19/A, Bucureşti, Sector 3, cod. 32495. Tel. 0744/643033 – Pr. Paroh Goga Daniel; 031/8059200 – Oficiul Parohial; 0758/062420 – Pr. Coslujitor Suiugan Marius Ştefan, Fax: 021/3452155.Email: goga_dan@yahoo.com; www.bisericasfantulantonie.ro[5]

Material documentar, întocmit, realizat şi redactat de epistrop Dr. Stelian Gomboş

[1] Cf. http://www.bisericasfantulantonie.ro/istoric/biserica-sfantul-antonie-titan-266

[2] http://www.bisericasfantulantonie.ro/activitati-tineret/activitati-din-anul-2014-1879

[3] http://www.bisericasfantulantonie.ro/viata-si-activitatea-parohiei/utile/taina-sfantului-botez-2225

[4] http://www.bisericasfantulantonie.ro/viata-si-activitatea-parohiei/utile/sfanta-taina-a-cununiei-2226

[5]http://www.bisericasfantulantonie.ro/

Galerie Foto:

Leave a Reply