Parohia Răzvan

Biserica Răzvan este așezată în vatra veche a Bucureștilor, pe strada apărută cu mult dupa ea și căreia i-a dat numele Strada Biserica Răzvan, strada care leagă Calea Moșilor de strada Cavafii Vechi. Așadar Biserica Răzvan este situată la adresa Str. Biserica Răzvan, nr. 3, Sector  3, București.

  1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]

În “Calendaru Anticu” din 1875, Bucureşti,  se spune că “are o vechime de 278 de ani, fiind zidită de  Ştefan al II-lea, Răzvan Voevodu, domnul Moldovei”, în semn de înfrăţire a românilor din ţările surori,,. [1] Aşadar, aceasta s-a petrecut pe la 1597.

Într-o discretă însemnare pe coperta Mineiului din noiembrie, Părintele Vasile Fussu dă mărturie : ,,Această Sfântă Biserică Răzvan o păstoresc de la data de 11 Iunie 1935. Biserica este zidită din timpul lui Mihai Viteazu 1596-de către  Ștefan Domnul Moldovei iar catapeteasma este mai veche de peste 400 de ani. Am scris acestea spre cunoștiință viitoarelor generații ‘’. SS Preot Vasile  Fussu , 10 noiembrie 1958.

Biserica actuală este construită de un căpitan al lui Matei Basarab (1635 – 1674) numit Răzvan, pe ruinele celei vechi din sec. XVI, după mormintele găsite în jurul său.[2]

De-a lungul timpului Biserica a fost refăcută  în secolul al XVІІ și al XVІІІ lea de către marele logofat Bârcă Cojescu și maica sa Vlădaia și de catre marele Vornic Ionache Văcărescu .

În secolul XVIII-lea, bisericii i s-a zis mânăstire, fiind numărată alături de mânăstirile: Sf. Sava, Comana, Gruiul etc. Mânăstirea Răzvan a devenit Metoc al Sf. Mormânt de la Ierusalim, adică sub oblăduirea Sf. Mormânt.

În 1847 a ars și a fost refăcută. Cu ocazia repictării de către C. Lucca și Mișu Popp, vechea incripție a fost acoperită.

În 1863 decretul de secularizare al  lui Cuza Vodă a transformat Mânăstirea Răzvan în biserică de mir.

A fost renovată în anul 1974, în timpul arhipăstoririi vrednicului de pomenire Patriarhul Justinian Marina.

Alți istorici au alte păreri, dar cercetările arheologice făcute de Dinu C. Rosseti, în 1935 și cele din 1939, arată că actualul lăcaș  este zidit pe urmele unei Biserici din lemn din secolul al XVІ –lea. De atunci și până astăzi ea a rămas parohie fără enorie, cu modeste mijloace de subzistenţă.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]. Din punct de vedere arhitectural, construcţia Bisericii este în plan dreptunghiular, cu  o singură absidă semicirculară în partea estică și care formează Sfântul Altar . Acest stil este numit Stilul Basilical și este propriu primului mileniu creștin, aceasta dovedește vechimea sfântului lăcaș.

Catapeteasma este o adevarată  capodoperă, atât prin frumusețea dantelăriilor sculptate în lemn, cât și prin vechimea sa .

Pridvorul Bisericii a fost adâugat destul de târziu, dupa 1847, în binecunoscutul stil brâncovenesc. Atunci s-a refăcut  pictura de către Mișu Popp și Constantin Lecca.

PISANIA: Pisania bisericii ne arată că: „În slava lui Dumnezeu s-au înălțat din temelie această Sfântă biserică unde se prăznuieşte Adormirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, de jupân Ianache Vacărăscu vie aga şi jupâneasa sa Stanca, cu fiii lor Constantin şi Barbu, şi de Vlădoaia, jupâneasa căpitanului Pană, cu fiul ei Barca Cluciarul, şi s-au înfrumuseţat cu toate podoabele, în zilele domnului Constantin B B. Voievod şi a Mitropolitului Chir Teodosie, începându-se în mai la anul 1706 şi s-au isprăvit în luna septembrie anul 1707”

[C. CIMITIRUL]. Parohia nu deţine un cimitir parohial.

[D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT]

[E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI] [activităţi pastoral misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice]

[F. DATE DE CONTACT PAROHIE]. [HRAM] Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Filofteia.  [ADRESA] Strada Biserica Răzvan, sector 3, Bucureşti; Tel. 021.610.27.39, și 0723.323.287

BIBLIOGRAFIE  Calendarul Anticu , 1875, București, p . 84-85, SS Preot Vasile  Fussu , 10 noiembrie 1958

Protoieria III Capitală,  Monografie și Album.București, 2009. p.279;

[1]  Calendarul Anticu , 1875, București, p . 84-85, SS Preot Vasile  Fussu , 10 noiembrie 1958

[2] Protoieria III Capitală,  Monografie și Album.București, 2009. p.279;

Galeria foto:

Leave a Reply