Parohia Înălţarea Sfintei Cruci – Titan

Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” este situată în cartierul bucureştean „Titan-Balta Albă” pe locul unde se găsea, în urmă cu câteva zeci de ani, comuna Dudeşti-Cioplea. Parohia noastră se află în imediata vecinătate a parohiei Dudești-Cioplea I, care a realizat o descriere concisă și bine documentată a istoricului și a limitelor teritoriului fostei comune Dudești-Cioplea.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1990, Consiliul Parohial al parohiei Dudești Cioplea, încredința începerea demersurilor pentru zidirea unei noi biserici în cartierul Titan părintelui Ilie Costescu, preot slujitor în biserica „Sfântul Nicolae” – Dudești Cioplea. În urma acestei inițiative, prin Înalta Binecuvântare primită din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor, a luat ființă Parohia ”Înălțarea Sfintei Cruci”; formalitățile de primire a terenului pe care urma a fi zidită biserica au durat până în anul 1993.

Primul locaș de cult al parohiei a fost biserica de lemn cu hramul “Sfântul Ilie”, urmând construirea capelei mortuare cu hramul “Sfântul Nicolae” iar apoi biserica din zid – tip catedrală – avându-i ca ocrotitori pe “Sfântul Proroc Ilie” şi pe “Sfinţii Martiri Brâncoveni”. Pentru prima dintre biserici – cea din lemn – s-a sfințit locul la data de 14 septembrie 1994, fiind târnosită de către Preasfinţitul Teodosie Snagoveanul, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în data de 17 aprilie 1995, aceasta fiind prima biserică din lemn ce s-a ridicat în Capitală după anul 1989[1].

Capela parohială – construită din piatră de munte – a fost sfinţită de către Preasfințitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 1998. Pe data de 20 iulie 2003, Preafericitul Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din acea vreme – împreună cu Înaltpreasfințitul Nifon și Preasfințitul Ambrozie, au așezat piatra de temelie a viitoarei catedrale, iar lucrările la structura de rezistență și la acoperiș s-au încheiat după 5 ani, după care s-au început lucrările de tencuire și pregătirile pentru pictură în tehnica fresco. În anul 2008, pe când interiorul era pregătit pentru începerea lucrărilor de pictură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat și sfințit lucrările executate, precum și interiorul catedralei, pentru a se putea sluji.

Pictura a fost finalizată în anul 2013, iar biserica – tip catedrală a fost târnosită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 20 iulie 2013. Inscripția (pisania) de pe zidul de intrare al biserici ne mărturisește: ”Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh s-a ridicat această biserică între anii 2003-2013, având hramurile ”Înălțarea Sfintei Cruci”, ”Sfântul slăvit Proroc Ilie Tesviteanul” și ”Sfinții Martiri Brâncoveni”. Slujba de târnosire a fost săvârșită în data de 20 iulie 2013 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Binecuvintează-i, Doamne, pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale!”

ARHITECTURA. Biserica este construită în formă de cruce greacă și are următoarele dimensiuni: 40 metri lungime, 20 metri lățime și 32 metri înălțime, fiind prevăzută cu demisol. Construcția prezintă două turle laterale pe pridvor și una mare pe naos. În cele două turle mici sunt montate patru clopote fabricate în Austria, acționate electric. Ele sunt conectate la ceasul cu sistem elvețian de pe frontispiciul bisericii, care se autoreglează prin conexiune GPS la trei sateliți. Crucile mari de pe turle sunt din inox, iar tabla galbenă a acoperișului este din cupru zincat, importată din Germania.

Pe frontispiciul bisericii este montat un mozaic ce înfățișează pe Sfântul Proroc Ilie și  pe Sfinții Martiri Brâncoveni, ocrotitorii sfântului lăcaș. Spațiul interior este suficient de generos pentru a primi peste 1000 de persoane. Catapeteasma este o lucrare deosebită, fiind construită din zid placat cu piatră de onix din Iran, lucrare executată de către meșterul Robert Ramazan, iar pardoseala din gresie glazurată, executată de meșterul Petrică Ion. Un alt element caracteristic al bisericii este iluminarea ancadramentelor icoanelor de la catapeteasmă, icoane care sunt, de asemenea, pictate în tehnica fresco. Tâmplăria este lucrată în lemn de stejar stratificat și are montate vitralii în geam termopan, executate de meșterul Andrei Efremov.

Mobilierul bisericesc este lucrat în lemn de cireș de către obștea mănăstirii Cucuteanca – Dâmbovița. Biserica este prevăzută cu cafas, în care își desfășoară activitatea ”Corala Brâncovenilor”, prezentă la fiecare Sfântă Liturghie duminicală. În paralel cu construirea bisericii din zid s-a înălțat o clădire – anexă, care adăpostește Centrul socio-diaconal Sfântul Ilie – Titan alcătuit din pangarul mare, trapeza, lumânărarul, epitropia, cancelaria parohială, precum și sediul Agenției de Turism „Basilica” a Patriarhiei Române, urmând a fi realizate – la etajul acestei clădiri – spații pentru sala de consiliu sau diferite alte utilități (inclusiv realizarea unor camere pentru studenții merituoși, dar cu posibilități materiale  reduse). Acest Centru a fost sfințit, împreună cu biserica, pe 20 iulie 2013. În prezent, curtea bisericii este înfrumusețată cu arbori ornamentali, copaci, flori, bănci, iar biserica este iluminată în timpul nopții, aleile fiind în întregime pavate cu dale.

PICTURA. A fost realizată în stil neo-bizantin de către pictorul Adrian Botea, în tehnica „fresco”, între anii 2008-2013.

ŞIRUL PREOŢILOR. Preot paroh Ilie COSTESCU (din 1993), Dumitru SPOIALĂ (2000 – 2008), Petrişor ANDREANA (2009 – 2014), Gheorghe DINCĂ (din 2014), diacon Ionuț MICIU (din 2012) și îmbisericiți: Diac. Prof. Petru I. DAVID și Teodor DUMITRACHE.

CIMITIR ȘI MONUMENTE. Parohia nu deţine cimitir. În curtea bisericii se află două monumente proiectate de către dl. Panait Badiu: unul este închinat eroilor căzuți în al Doilea Război Mondial, iar celălalt ridicat pentru omagierea Sfinților Martiri Brâncoveni[2].

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Parohia editează de câteva luni o revistă parohială intitulată ”Agapis”, în care sunt publicate articole de interes general, dar și actualități sau evenimente din viața parohiei noastre; la realizarea ei participă atât slujitorii Sfântului Altar, cât și alți tineri – membri ai comunității noastre. Există câte un parteneriat de colaborare cu fiecare dintre cele două grădinițe și cu Școala 112, care se află în cuprinsul parohiei noastre. În demisolul bisericii se desfășoară diferite inițiative culturale, printre care expoziții de sculptură, modelaj sau pictură cu tematică religioasă. Din anul 2008 și-a început activitatea ”Corala Brâncovenilor”, grup muzical bisericesc mixt care, dirijat de către doamna Veronica VIZI, participă și interpretarea cântărilor liturgice, a strâns deja numeroase participări și distincții la mai multe concerte și festivaluri în București și în țară.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Încă de la înfiinţarea parohiei s-a acordat o importanţă deosebită atât slujirii liturgice, cât şi celei social-filantropice. Astfel, pe lângă biserică, există și o clădire ce funcționează ca spațiu socio-diaconal în care se găsesc: două cabinete medicale unde se oferă consultații stomatologice și oftalmologice gratuite pentru persoanele defavorizate sau fără venituri, o trapeză unde, periodic, se oferă o masă caldă persoanelor fără posibilități materiale[3]. La demisolul catedralei funcționează biblioteca parohială la care au acces cititorii parohiei noastre.

Cea mai mare parte a demisolului este pus la dispoziția diferitelor manifestări culturale – serbări ocazionale, hramuri, festivități de premiere, etc. Totodată, cu sprijinul unor profesori de diferite specializări, pe parcursul anului școlar se acordă meditații gratuite pentru elevii de diferite nivele școlare (ciclul gimnazial sau liceal), care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Pe lângă parteneriatele pe care le desfășurăm cu Școala 112 și cu cele două grădinițe din cuprinsul parohiei. Este semnat un parteneriat cu un cămin de copii privat din afara parohiei noastre, finanțat de domnul Ion Maticiuc, care este ctitorul principal și epitropul onorific al Parohiei noastre. Epitropia este condusă de către domnul Constantin MICIU, acesta având și calitatea de administrator. De asemenea, au loc săptămânal seri catehetice, în cadrul cărora se discută pe diverse teme, legate de învățătura a Bisericii Ortodoxe.

DATE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAMURI] „Înălțarea Sfintei Cruci”, „Sfântul Proroc Ilie” şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni”; [ADRESA] str. Stelian Mihale nr. 14-20, Sector 3, Bucureşti; [OFICIU PAROHIAL] 021.345.38.85, fax 021.345.35.04│ e-mail: biserica.sf.ilie@gmail.comwww.bisericasfantulilie.ro

Galerie foto:

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 

*** Protoieria III Capitală  București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009

[1] *** Protoieria III Capitală  București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pag. 201

[2] ***, Protoieria III Capitală București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pag. 207

[3] ibidem, pag. 207

Leave a Reply