Parohia Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Mercurie

Istoricul comunității parohiale [Numele parohiei și protopopiatul din care provine] Parohia „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” face parte din Protoieria Sector III Capitală. Biserica este situată în cartierul Titan din sectorul 3 al Bucureștilor, pe strada Constantin Brâncuși nr. 11A, aproape de interesecția acestei străzi cu Bd. Nicolae Grigorescu și în vecinătatea parcului IOR (acronimul provine de la Fabrica Întreprinderea Optică Română aflată în zonă) sau Alexandru Ioan Cuza. [Numele localității (+Toponimie)] [Prezentare generală a localității (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic, monumentul eroilor)] Zona în care este amplasată biserica se mai numește și Potcoava, datorită blocului din vecinătate, construit în 1962 în formă de potcoavă.

Istoricul bisericii parohiale [Istoria zidirii ei (pisania)] La inițiativa familiei preotului Paul Lepădatu, în anul 2002 încep demersurile pentru construcția bisericii ce avea să poarte hramul Sfântului Mare Mucenic Mercurie. Această biserică devenea astfel al treilea locaș închinat sfântului, în urma celui al bisericii din satul Rădăşeni (ctitorie a voievodului Ştefan Tomşa), şi a celui al Mânăstirii Plătărești (ctitorie a domnitorului Matei Basarab), care a fost restaurat tot de preotul Paul Lepădatu. Sfințirea locului în vederea zidirii are loc pe data de 25 martie 2003, slujba fiind oficiată de Preasfințitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Lucrările de edificare încep pe 12 mai 2003 și sunt finalizate la data de 15 august 2004, când este oficiată și cea dintâi Sfântă Liturghie – prilej cu care biserica primește al doilea hram, „Adormirea Maicii Domnului”. Pe 22 august în același an Preasfințitul Sebastian Ilfoveanul sfințește noul locaș, la finalul Sfintei Liturghii fiind prezent şi vrednicul de pomenire Preafericitul Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la vremea aceea, care a ţinut şi un cuvânt de învăţătură. Fondurile necesare construcției au fost furnizate în mare parte de familia părintelui Paul Lepădatu, la care s-au adăugat donații din partea credincioșilor, a unor societăți comerciale, bănci și instituții financiare. Terenul pe care se află amplasată construcţia a fost obţinut prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, apoi prin contract de cesiune de la Cocoru Maria. Toate aceste realizări – obţinerea terenului, a avizelor necesare şi finalizarea într-un timp scurt a zidirii – se datorează în întregime implicării extraordinare a familiei preotului Paul Lepădatu.

[Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție)] Proiectul a fost realizat de arhitectul A. Scheletti și inginerul C. Rușcă sub îndrumarea arhitectului Voicu Florea. Executantul lucrării (și important donator) a fost C. Mari Vila, sub directoratul lui Marin Mândrilă, cu concursul inginerului Alexandru Vasile – șef de șantier – și a inginerului Eugen Roșca. „Structura construcției este din beton armat, compusă din stâlpi, planșee, grinzi, cu zidărie de închidere din cărămidă pe fundații continue[1], având 6 piloni de susținere de formă pătrată cu latura de 110 cm. Zidurile au o grosime de 80 cm, la exterior sunt izolați cu un strat de polistiren de 10 cm, iar amprenta la sol este de 450 metri pătrați. „Compartimentarea interioară se înscrie în tipologia ortodoxă românească, de origine bizantină: pridvor, antepronaos, pronaos, naos cu abside laterale și absida Sf. Altar, flancată de proscomidie și diaconicon. Volumele clădirii și spațiile liturgice […] sunt generate de un plan în cruce, cu brațele boltite în leagăn, segmentul de răsărit fiind legat de absida altarului prin intermediul unui tronson, de asemenea boltit semicircular. În interior, prin arcele ce leagă cele patru coloane libere, dispuse în plan pe o formă pătrată, se ridică zidurile care determină un spațiu central; deasupra acestuia, prin mijlocirea pandantivilor, se înalță o turlă încununată de o cupolă. Tamburul turlei este străpuns de ferestre înguste, câte una pe cele 12 fațete. (Între baza turlei şi calotele semisferice ale absidelor, pe arcele ce le formează cei 4 stâlpi, se află alte 3 geamuri mai mici, pe fiecare parte, n.n.) Fidele structurilor interioare, acoperișurile zonelor marginale ale clădirii, se încheie sub cota bolților semicilindrice ale părții centrale, punând astfel în evidență structura cruciformă a naosului și elementul dominant al întregii compoziții arhitecturale: turla-Pantocrator. Deasupra zonei antepronaosului se ridică două turnuri de plan pătrat (cu 8 ferestre fiecare, n.n.), cel din dreapta fiind destinat clopotniței. O scară în spirală conținută în acest turn, conduce la cafas și, în continuare, la camera clopotelor. La pridvorul care precede intrarea în biserică s-au prevazut arcade înalte, în plin cintru: trei frontale și câte una lateral. […] La exterior, finisarea pereților a fost prevăzută cu tencuieli drișcuite în praf de piatră și similipiatră la soclu. Închiderea streșinii se face cu scânduri de stejar fălțuite și geluite pe o parte. Învelitoarea din tablă de aramă s-a montat pe șarpantă metalică.[2] Edificiul prezintă trei căi de acces: cea principală pe fațada de vest (precedată de trepte de beton acoperite cu plăci de granit), marcată de o ușă din lemn de stejar și împodobită cu sculpturi dispuse pe patru registre; a doua și a treia intrare sunt localizate pe latura nordică și respectiv sudică, în imediata apropiere a absidei altarului. Geamurile edificiului sunt de tip termopan cu profil de aluminiu și sunt dublate de un rând de vitralii (6 vitralii în pronaos, 4 în naos, 1 în latura dreaptă a soleei și 3 în altar). Pardoseala lăcașului de cult este realizată din plăci de granit-compozit de culoare albastră și bej, prin care a fost montat sistemul de încălzire. Biserica dispune de sistem de aer condiționat, sonorizare la interior/exterior, și de asemenea de sistem antiefracție și supraveghere video.

[Pictura (când a fost realizată, de cine, când a fost restaurată)] Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în noiembrie 2007 au început lucrările la pictura bisericii, excutată în tehnica mozaic, de inspirație bizantină, de pictorul Virgil Moraru. Mozaicul acoperă în întregime Sfântul Altar, naosul, pronaosul și pridvorul (aproximativ 1800 m2). La exterior, pe fațada de vest, este realizat în mozaic Sf. M. Mc. Mercurie. Catapeteasma, sculptată în lemn de stejar, este construită pe patru registre și a fost realizată de Gheorghe Ursu din localitatea Tîrgu-Neamț. Icoanele de lemn ce împodobesc catapeteasma au fost lucrate de pictorul Sorin Mănăstireanu;

[Sfinte moaște] În naos se află o parte din moaştele Sfântului Mare Mucenic Mercurie, așezate într-o frumoasă raclă din aur şi argint, executată cu măiestrie la Monetăria Statului; [Obiecte vechi de cult] Nu are; [Manuscrise și cărți vechi] Nu are; [Pomelnice și alte înscrieri sau inscripții] Nu are; [Șirul preoților parohi]; Pr. Paul Lepădatu (2003 – ); [Cântăreți și epitropi de seamă] Ion Anghel, epitrop, judecător şi fost preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti.

Activități culturale și filantropice în trecut Comunitatea parohială a sprijinit o perioadă de timp Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, colectele fiind organizate și prin intermediul secțiunii forum a site-ului parohiei. În anul 2008 au fost cumpărate din fondurile bisericii mai multe aparate auditive pentru persoane în vârstă. Tot în anul 2008, în perioada inundațiilor din iulie – august, parohia a inițiat o colectă de apă potabilă și bani care a fost apoi trimisă în zonele defavorizate.[3] Începând cu anul 2013 parohia oferă zilnic o masă caldă pentru douăzeci de persoane, în acelaşi timp ajutând cu medicamente şi îmbrăcăminte persoanele defavorizate.

Profilul actual al parohiei În prezent se desfășoară o bogată activitate liturgică și misionară. Programul slujbelor, printre altele, include Taina Sfântului Maslu oficiată în fiecare zi de Luni, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie în fiecare Miercuri urmat de un program de Cateheze destinat adulților, iar Vineri seara Acatist şi cateheză. Pe plan cultural se desfășoară inițiativa „Hristos împărtășit copiilor” adresat copiilor din clasele I-XII din mai multe şcoli ale cartierului. În fiecare duminică se distribuie pâine și ulei oamenilor nevoiași din parohie, iar la ambele praznice de hram se împart pachete cu hrană tuturor credincioșilor prezenți la sărbătoare.

Date de contact parohie [hram] „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Mercurie.” [adresa] Strada Constantin Brâncuși nr. 11A, sector 3. [oficiu parohial] Preot Paroh Paul Lepădatu 0744. 31.69.66; Preot (II) Marius Mihail Lepădatu 0745.21.41.21; Preot (III) George Alexandru Lepădatu [site] mercurie.ro

 

Bibliografie: MIHAI Iulian, Biserica Sf. M. Mc. Mercurie, http://www.arhiepiscopiabucurestilor.ro/index.php/2014-01-03-17-17-13/2014-01-06-07-17-21/protoieria-iii-capitala/2317-biserica-sf-m-mc-mercurie, 5.02.2014; PĂUNOIU Augustin, Viața parohiilor: Activități sociale și cateheze la Biserica „Sfântul Mercurie” din București, http://ziarullumina.ro/viata-parohiilor-activitati-sociale-și-cateheze-la-biserica-sfantul-mercurie-din-bucuresti-48466.html, 12.02.2009; STOICA Lucia, IONESCU-GHINEA Neculai, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București. Bisericile Ortodoxe. Orthodox Churches. Encyclopedia of worship places of Bucharest, Vol. I, Ed. Universalia, Bucuresti, 2005.

[1] STOICA Lucia, IONESCU-GHINEA Neculai, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București. BISERICILE ORTODOXE. ORTHODOX CHURCHES. Encyclopedia of worship places of Bucharest, Vol. I, studiu introductiv de Costion Nicolescu, ediție îngrijită și postfață de Doina Uricariu, cu un compendiu în limba engleză, Editura Universalia, Bucuresti, 2005, pag. 66

[2] Idem

[3] PĂUNOIU Augustin, Viața parohiilor: Activități sociale și cateheze la Biserica „Sfântul Mercurie” din București, http://ziarullumina.ro/viata-parohiilor-activitati-sociale-și-cateheze-la-biserica-sfantul-mercurie-din-bucuresti-48466.html, 12 februarie 2009

Galerie foto:

Leave a Reply