Parohia Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Corneliu Sutaşul – Balta Albă

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [PREZENTAREA GENERALĂ A CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Numele Parohiei Balta Albă este legat de un moment de tristă amintire din istoria Bucureştiului evocat de  marele om politic Ion Ghica, într-una din scrisorile sale către Vasile Alecsandri, în care menţiona faptul că în această zonă, care pe atunci se afla la marginea Bucureştiului şi se numea Dudeşti-Cioplea, au fost îngropate miile de victime ale cumplitei epidemii de ciumă din timpul lui Vodă Caragea, deci pe la 1812 – 1813. Din cauza căldurilor, pentru a preveni pericolul răspândirii molimii, s-au turnat peste cei decedaţi şi chiar peste cei aflaţi în agonie mari cantităţi de var nestins. Venind ploile torenţiale de vară, acest var s-a stins şi s-au creat bălţi de culoare albă, fapt de la care se spune că ar proveni această denumire de „Balta Albă“.În memoria celor seceraţi de molimă atunci, acest nume l-a luat cartierul actual, dar şi parohia înfiinţată în această zonă în 1938.

Istoricul Parohiei Balta Albă este legat foarte mult şi de activitatea fabricilor ce au început a funcţiona după Primul Război Mondial: Malaxa, Filatura de bumbac, Fabrica de Ciment Titan etc. Înfiinţarea unei parohii în această zonă, preponderent muncitorească, se impunea atunci ca un răspuns la necesităţile pastoral-misionare ale muncitorilor veniţi aici din mai multe părţi ale ţării, majoritatea din mediul rural, unde participau activ la viaţa bisericii de care aparţineau. Chiar dacă, din punct de vedere pastoral, aparţineau de biserica Mănăstirii Mărcuţa, distanţa până acolo era relativ mare şi necesităţile duhovniceşti ale comunităţii aflată în creştere numerică depăşeau posibilitatea părinţilor de acolo de a da răspunsuri prompte şi eficiente. În acest context, nişte simpli muncitori au făcut demersuri către Sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei pentru obţinerea înaltei binecuvântări în vederea construirii unei biserici. Astfel, pe data de 1 aprilie 1938, a fost înfiinţată Parohia Balta Albă, de sine stătătoare, dezlipită de Parohia Mărcuţa, iar primul preot slujitor a fost părintele Dumitru Popovici, instalat paroh pe data de 15 noiembrie 1938, potrivit ordinului Sfintei Mitropolii nr. 8682 / 1938. Acesta, prin bunăvoinţa şi concursul lui Vasile Bujoreanu, directorul Şcolii primare „Gheorghe Asachi“ din cartier şi cu aprobarea Comitetului Şcolar Comunal al Municipiului Bucureşti, a amenajat o capelă într-o sală de clasă a acestei şcoli. În ziua de 25 decembrie 1938, de Praznicul Naşterii Domnului, a fost oficiată prima Sfânta Liturghie în această capelă de către pr. protoiereu Gheorghe Georgescu-Silvestru însoţit de pr. F. Gâldău, pr. Petre Grigoriu, pr. Atanase Negoiţă şi diaconul Julian Stoicescu. Slujba de sfinţire a bisericii a fost săvârşită la 24 decembrie 1939.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Istoria zidirii: Actuala biserică a început să se construiască din iniţiativa preotului paroh Dumitru Popovici, precum şi a fostului primar al comunei suburbane Dudeşti-Cioplea, Constantin Brânzoi, şi cu concursul material atât al acestora, cât şi al industriaşului ing. Nicolae Malaxa, al comerciantului Georgescu Dumitru din Valea Mieilor, al protoiereului Gheorghe Georgescu-Silvestru, al enoriaşilor acestei parohii şi al altor binefăcători din Capitală. Planul şi devizul pentru construirea sfântului locaş au fost întocmite de către arhitecţii C. N. Simionescu şi Gheorghe Naumescu, sub conducerea arhitectului-şef al Sfintei Mitropolii, Dimitrie Ionescu-Berechet. În ziua de 13 august 1939, consiliul şi epitropia parohiei au aprobat planul şi devizul, iar la 20 august 1939 s-a pus piatra de temelie şi s-a început construirea bisericii cu hramul „Sfântul Corneliu Sutaşul“, lucrare care s-a terminat în timpul record de patru luni, datorită zelului neprecupeţit al părintelui paroh Dumitru Popovici, al epitropului N. Andrei care a împrumutat Comitetul parohial de construcţie cu suma de 150.000 lei fără dobândă, al maistrului zidar Stoian Gheorganoff, al maistrului tâmplar Constantin Marinescu şi al tuturor muncitorilor plătiţi şi benevoli. În vremea arhipăstoririi vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist, la data de 20 octombrie 1991, Preasfinţitul Părinte Teofan Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de resfinţire, în urma lucrărilor de restaurare şi repictare[1].

PISANIA: Cu vrerea Tatălui cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Sfântului Duh această sfântă şi dumnezeiască biserică zidită în 1939-20 august, s-a împodobit între anii 1989-1991 cu o pictură nouă în ulei executată de pictorul Toma Lăscoiu din Bucureşti în timpul arhipăstoririi Prea Fericirii Sale Părintele Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române de către preot paroh Chilianu Gh. Constantin şi coslujitor pr. Pescaru Ghe. ai acestui sf.locaş cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” şi a ,,Sf. Mc. Corneliu Sutaşul. Binecuvintează Doamne pe toţi cei ce iubesc podoaba casei Tale. Amin.”

Arhitectura:Biserica are plan treflat, având o lungime de 25 de m şi o lăţime de 9 m, care se extinde la 13 m lăţimeîn absidele laterale.Pronaosul este acoperit cu o boltă semicilindrică având la cheie cota de 8 m. Peste naos, în faţa Sfântului Altar, se înalţă turla – Pantocrator, de plan octogonal, ridicată pe bază pătrată, descărcată pe arce de plin cintru, prin intermediul pandantivilor. Absidele laterale sunt semicirculare atât la interior, cât şi la exterior; iar cea a Sfântului Altar este poligonală la exterior şi în interior, fiecare fiind acoperite cu calote de sfert de sferă. Pardoseala este din lespezi de marmură albă. La exterior, faţadele sunt împărţite printr-un brâu, registrul superior cuprinzând ocniţe, terminate în arc de cerc, împodobite cu icoane pictate în frescă, încadrate în ciubuce. Registrul inferior cuprinde ferestrele, închise tot rotunjit. Pe faţada principală, de o parte şi de alta a uşii de intrare, sunt două panouri, care înfăţişează icoanele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, iar deasupra intrării, într-o ocniţă semicirculară, icoana hramului “Adormirea Maicii Domnului”[2].

Pictura:Vechea pictură a bisericii a fost realizată de pictorul Gheorghe Teodorescu – Argeş. Din cauza cutremurelor suferite şi a fumului s-a deteriorat atât de mult încât, în anul 1989, s-a trecut la pregătirea pereţilor în vederea repictării. La data de 15 februarie 1990, au fost începute lucrările de pictură din nou în tehnica ulei de către pictorul Toma Lăscoiu, finalizată la 16 august 1991.

Şirul preoţilor parohi:Pr. Dumitru Popovici (1938-1946) -ctitorul bisericii; Pr. Ion V. Huştiu (1946-1948); Pr. Teodor Tudorache (1948-1967); Pr. Dumitru Argint (1967- 1987); Pr. Teodor Tudorache (1987-1989); Pr. Constantin Chilianu (1989- 2008); Pr.Vasile Cristian Niţă (2008- prezent).

Cântăreţi şi epitropi de seamă:Unul dintre cântăreţii de seamă ai parohiei a fost Dumitru Mitoiu care a ocupat acest post din anul 1938 până în anul 1942, când a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Băceşti din fostul judeţ Roman (astăzi în judeţul Vaslui).Părintele a suferit timp de 10 ani în închisorile comuniste de la Suceava, Piteşti şi Aiud  şi în lagărele de la Culmea şi  Periprava. La Aiud a stat în celulă cu Radu Gyr şi Nichifor Crainic, iar la Culmea a fost alături de fostul său profesor de la teologie, Ion V. Georgescu[3].

 

 

  1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Activităţi cultural-misionare: Parohia Balta Albă desfăşoară două proiecte de catehizare: “Prietenii Sfântului Corneliu Sutaşul” dedicate tinerilor şi “Călăuza în credinţa ortodoxă” dedicat adulţilor.Parohia se află, din anul 2011, într-un parteneriat cu Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” din Sectorul 3 şi cu Asociaţia “Faptele Credinţei“, desfăşurând împreună proiectul “Hristos, bucuria tinerilor“, prin care s-a format un grup de iniţiativă alcătuit din elevi, profesori, preoţi şi alţi voluntari pentru desfăşurarea unor acţiuni cu caracter social, cultural şi educativ în interiorul comunităţii parohiale. Elevii beneficiază prin acest proiect de consiliere duhovnicească şi participă la întâlniri tematice, concursuri, simpozioane, acţiuni filantropice şi de ecologizare, pelerinaje şi ateliere de creaţie. De asemenea, Parohia Balta Albă, în colaborare cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 din Bucureşti, a implementat la nivel parohial Proiectul catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor”. Biserica găzduieşte o bibliotecă cu aproximativ 300 de cărţi, puse la dispoziţia credincioşilor pentru edificare duhovnicească.Periodic, în colaborare cu Agenţia de pelerinaj BASILICA Travel a Patriarhiei Române, sunt organizate pelerinaje la mănăstirile şi bisericile din ţară, precum şi la Locurile Sfinte de la Ierusalim sau în Egiptul creştin.

Activităţi social-filantropice: În cadrul „Programului pastoral şi social în vremuri de criză economică”, implementat la recomandarea Sfântului Sinod, în cadrul parohiei a fost consolidată activitatea filantropică, astfel încât aproximativ 70 de persoane defavorizate primesc pachete cu alimente în preajma marilor sărbători religioase. La fiecare dintre cele două hramuri ale bisericii, parohia acordă 300 de pachete persoanelor nevoiaşe. De asemenea, în urma demersurilor făcute de preotul paroh, 50 de persoane defavorizate servesc zilnic masa de prânz în cantina socială reamenajată şi dotată din fondurile Asociaţiei „Marathon”.

Activităţi administrativ-gospodăreşti: În perioada 2008 – 2015, au fost refăcute acoperişul, turla, instalaţia electrică şi a fost înlocuită tâmplăria. De asemenea, biserica a fost împodobită cu policandre şi aplice noi, catapeteasma a fost recondiţionată, s-a confecţionat o axioniţă sculptată în lemn de stejar, cu motive florale tradiţionale româneşti pentru icoana Maicii Domnului şi două iconostase. În vederea desfăşurării optime a activităţilor social-misionare, parohia a întocmit un proiect pentru construirea în curtea bisericii a unui edificiu social, care va cuprinde o cantină socială şi spaţii pentru activităţile culturale şi catehetice.

 

  1. DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI

Adresa: str. Brăneşti, nr. 3, Sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030408;

Site: www.parohia-balta-alba.ro;

Mail: office@parohia-balta-alba.ro /   parohia_balta_alba@yahoo.com.

 

SURSE BIBLIOGRAFICE

***, Documentul de resfinţire, 20 octombrie 1991, Arhiva parohială;

PETCU Adrian Nicolae, „Încercările preotului Dumitru Mitoiu, sub persecuţia comunistă”, în Ziarul Lumina, nr. 221 (2025), Anul VII, seria naţională, 23 septembrie 2011, p. 2;

STOICA Lucia şi IONESCU-GHINEA Neculai, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti, vol. 1, Editura Universalia, Bucureşti, 2005, p. 71.

[1] ***, Documentul de resfinţire, 20 octombrie 1991, Arhiva parohială.

[2]Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti, vol. 1,Editura Universalia, Bucureşti, 2005, p. 71.

[3] Adrian Nicolae Petcu, „Încercările preotului Dumitru Mitoiu, sub persecuţia comunistă”, în Ziarul Lumina, nr. 221 (2025), Anul VII, seria națională, 23 septembrie 2011, p. 2.

Galerie foto:

 

Leave a Reply