Parohia Acoperământul Maicii Domnului – Titan

  1. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [PREZENTAREA GENERALĂ A CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Parohia Acoperământul Maicii Domnului – Titan a luat început prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist şi prin osârdia preotului Mihai Stavără – cel însărcinat cu această misiune pastorală în cartierul bucureştean Titan.

Astfel, peste drum de Policlinica Titan a fost organizat locul de rugăciune al noului sfânt lăcaş; iar ca rugătoare stăruitoare înaintea lui Dumnezeu pentru poporul cel binecredincios din aceste părţi a fost cerută însăşi Născătoarea de Dumnezeu, apoi ca praznic deosebit al parohiei a fost ales cinstirea  Acoperământului Maicii Domnului – cu zi de prăznuire la 1 octombrie.

Alături de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ca să fie rugători fierbinţi pentru lume, pentru noul sfânt lăcaş au fost numiţi ca ocrotitori Sfinţii Cosma şi Damian, Doctori fără de arginţi, cu zi de prăznuire la 1 iulie, mai cu seamă că misiunea aceasta ortodoxă începea lângă un lăcaş de tămăduire a bolilor trupeşti. Ca sfânt ocrotitor român a fost ales Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica prăznuit pe 11 aprilie.

 

  1. ISTORICUL BISERICII   PAROHIALE ( ISTORIA  ZIDIRII  BISERICII )

În anul 2000 s-a dobândit de către preotul Mihai Stavără – cu titlul de concesiune – de la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, terenul de lângă Policlinica Titan printr-o hotărâre a Consiliului Municipiului Bucureşti[1] pentru construcţia unei biserici ortodoxe.

După începutul anevoios şi timid, se încheagă un grup de iniţiere pentru punerea bazelor unei noi parohii, iar în anul 2001 se primeşte hotărârea Arhiepiscopiei Bucureştilor [2] prin care se permite înfiinţarea noii parohii.

Lăcaşul de cult îşi începe istoria într-o incintă militară alcătuită din patru corturi de campanie amplasate în aşa fel încât să se prezinte ca o singură încăpere. Ajutorul Ministerului Apărării Naţionale s-a dovedit a fi imens pentru începutul misiunii şi el va fi pomenit la altarul noii biserici de-a pururi.

În anul 2002 parohia nou înființată a primit o vizită a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române – Preafericitul Părinte Teoctist, ocazie în care Preafericirea Sa s-a rugat Preasfintei Treimi pentru ajutorul celor ce se vor osteni să ridice lăcaş de închinare, începând cu piatra de temelie. Se întâmpla la 29 August 2002, în prezenţa Preasfinţiţilor Părinţi  Teodosie Snagoveanul şi Sebastian Prahoveanul, Episcopi vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor pe atunci – azi chiariarhi ai eparhiilor Tomisului, respectiv Slatinei şi Romanaţilor, a unui sobor de preoţi şi diaconi, cât şi a poporului binecredincios din zonă în frunte cu domnul Eugen Pleşca, Primarul de atunci al Sectorului 3 al Capitalei.

În timp temelia             bisericii se definitivează cu ajutorul financiar exclusiv al enoriaşilor, apoi structura metalică se înalţă şi dă contur noii clădiri; cărămizile şi toate materialele necesare se adaugă şi, în anul 2006, martie 10, se slujeşte prima dată în noua biserică, chiar dacă lipsesc catapeteasma, pardoseala, pictura, luminile şi podoabele unui sfânt lăcaş de închinare. Se slujeşte cu sfială, cu temere, cu evlavie, dar cu mare nădejde în prezenţa lui Dumnezeu și în ajutorul Lui în lucrarea ce a rămas de terminat.

Cu anii, elementele lipsă încep să apară, clădirea se finisează primind catapeteasmă din lemn de stejar – sculptată de meşterul Mircea Marian din Alba – Iulia – pe care se pot observa icoanele canonice din sticlă topită, după modelul celor din catedrala patriarhală – executate de compania Art Gerogies din Iaşi –, adăugându-se odoare şi sfinte icoane puse spre cinstire pe mai multe analoage în biserică, Sfinte Cruci se înalţă pe culmea acoperişului arătând specificul misiunii ortodoxe între alte lucrări creştine[3].

( PICTURA )Biserica a început să fie înveşmântată cu pictură în anul 2007 de către pictorul Horia–Traian Petrescu, artist de categoria întâi într-ale zugravilor. El s-a folosit de tehnica picturală numită „al secco” adăugând rând pe rând imagini scripturistice pe trupul nou al bisericii. Misiunea domnului Horia a fost preluată – în anul 2010 –   de fiul său Dinu Petrescu, începător şi nu prea în meşteşugul mânuirii pensulei.

(ARHITECTURĂ, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE). Noul lăcaş de închinare capătă formă generoasă afişând o formă de cruce, iar la interior sprijinindu-se pe două rânduri de câte cinci stâlpi, ea având o lungime de 38 metri, lăţime la abside de 18 metri şi înălţime de 28 metri până la crucea de pe turla mare. Este încăpătoare, cu un spaţiu de circa 500 metri pătraţi.

Materiale de construcţie sunt cele clasice: fier beton, structură metalică, cărămidă – bloc ceramic, plasă metalică, tencuieli, geamuri termopan, acoperiş de tablă dublat cu panouri sandwich izolante de acoperiş, pardoseală din marmură, iar la exteriorul pereţilor s-a adăugat un nivel ocrotitor din panouri de polistiren.

( OBIECTE  VECHI  DE  CULT,  MANUSCRISE  ŞI  CĂRŢI  VECHI ) Obiectele de cult, şi nu numai, folosite în biserică, abia de acum încep a îmbătrâni prin folosirea lor la rânduiala slujbelor ce se vor săvârşi la acest sfânt altar până în veac, cu mila lui Dumnezeu.

(ŞIRUL PREOŢILOR) Parohia fiind nouă, nu a avut încă parte de generaţii de slujitori la altarul sfânt ridicat aici, dar pe cei ce se ostenesc aici pomenim pe:

  • Preotul MIHAI  STAVĂRĂ – paroh şi ctitor al parohiei;
  • Diaconul Mina – Emilian Stavără – slujitor la parohie din luna aprilie  a anului  2007;
  • Preotul Gheorghiţă  Stavăr – slujitor la parohie din luna mai a anului 2013.

 

  1. CIMITIRUL

Parohia nu are în grijă loc de odihnă veşnică, întru nădejdea Învierii, pentru trupurile poporului credincios dăruit spre păstorire pe calea mântuirii.

 

  1. ACTIVITĂŢI CULTURALE  ŞI  FILANTROPICE  ÎN 

Lucrarea misionară cu care a plecat la drum noua parohie s-a împărţit în câteva zone distincte: 1. Înălţarea de rugăciuni de la sfântul altar; 2. Ajutorarea membrilor comunităţii din puţinul avut; 3. Sprijinirea morală şi duhovnicească a bolnavilor şi neputincioşilor; şi 4. Dezvoltarea parohiei într-un punct strategic duhovnicesc şi uman necesar în zonă.

Astfel, cel dintâi aspect al lucrării misionare de aici a fost cel filantropic, care din început nu a acţionat pe baza vreunui plan, nici nu s-au ţinut registre cu clipele de ajutorare oferite de către oameni credincioşi prin intermediul parohiei către alţi oameni, pentru că interesul era dezvoltarea simţului creştin în cadrul poporului de aici, după care să se implementeze cumva anumite programe şi activităţi.

Acţiunile caritabile au fost, aşadar, primele şi cele mai multe dintre acţiunile desfăşurate în parohia noastră. Pentru aceasta, s-a ridicat în anul 2009 o clădire anexă pe latura de sud a bisericii parohiale care să aibă loc pentru cancelarie, trapeză cu bucătărie şi cameră de supraveghere; iar pe latura de nord a bisericii parohiale s-au ridicat două cladiri: prima – dinspre intrarea în biserică – care să conţină un magazin bisericesc şi un lumânărar, iar a doua – alături, şi în continuarea celei dintâi – care să conţină două camere pentru diferite necesităţi parohiale.

Amintim aici și de trapeză unde se serveşte masă caldă – nu în regim de cantină – periodic/săptămânal, la anumite sărbători religioase, hramuri ale parohiei, sau evenimente ale unor familii – parastase. Tot de la trapeză se distribuie periodic pachete cu hrană caldă şi/sau rece unor familii şi persoane din parohie.

Între acţiunile culturale ale parohiei se numără catehezele săptămânale ce se ţin în biserică, acţiuni cu copii şi tineri din parohie şi din şcolile de pe raza parohiei, premierea elevilor la finele anilor de studiu ori la concursuri şi olimpiade, concerte ale unor Coruri: Harisma, Corul Bisericii Icoana din Bucureşti, Corala Catedralei Patriarhale, Corala Ortodoxă Română Sfântul Apostol Andrei a Preoţilor din Capitală, Corul Symbol, coruri ale unor parohii din preajmă, coruri de copii la sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus.

În relaţia cu Şcolile de pe cuprinsul parohiei – Şcoala. 195 – Hamburg, Şcoala. 196 – F.G. Lorca şi Şcoala. 200 –, cât şi cu Grădiniţa pentru Copii nr. 239 s-au adăugat şi parteneriatele, aceste documente formale care ne ajută în acţiunile comune cu instituţiile de învăţământ.

Astfel, în această privinţă elevii şi copiii menţin legătura cu biserica, cu Tainele Spovedaniei şi Împărtăşaniei, cu Liturghia şi cu preoţii slujitori la această biserică.

Programele cu scop educativ alcătuite de Departamentul pentru Învăţământ şi Educaţie al Patriarhiei Române – Hristos împărtăşit copiilor, Alege şcoala, Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor – sunt prezente în viaţa parohială şi îşi dau acum roadele

Tot între acţiuni culturale s-au numărat şi conferinţa domnului Virgiliu Gheorghe de la Revista Familia Ortodoxă, şi Recitalul de Poezie Religioasă cu actorii Teatrului Naţional Bucureşti – Ana Caloian, Magda Catone şi Tomi Cristin. În fiecare lună se desfăşoară un cenaclu literar sub îndrumarea domnului Demetru Popescu.

Pelerinajele organizate prin parohia noastră au făcut pe mulţi credincioşi din parohie să treacă pe poarta mânăstirilor româneşti şi să prindă de acolo momente de duhovnicie şi învăţături de viaţă creştină.

  1. PROFILUL ACTUAL  AL 

Anul 2015 găseşte parohia într-o stare evolutivă mai întâi sub aspectul împodobirii bisericii cu pictură – a mai rămas de pictat peretele vestic –, a curţii bisericii – reamenajarea ei – şi apoi a clădirii lumânărarului şi apariţia capelei mortuare; pe partea duhovnicească se poate observa creşterea voinţei poporului nostru spre cele duhovniceşti, spovedanie, împărtăşanie şi prezenţa preotului între oameni.

Acţiunile caritabile prin parohie se desfăşoară şi se dezvoltă în continuare, avându-se în vedere şi posibilitatea lansării unui program de tip cantină la trapeza parohiei pentru cazurile sociale.

Acţiunile culturale se diversifică de la expoziţii cu teme şcolare şi religioase, la spectacole cu poezie religioasă – cum a fost Recitalul de Poezie Religioasă din 21 iunie, ţinut în biserica parohială; şi se aşteaptă alte oportunităţi pentru participarea poporului la activitatea culturală a parohiei.

Pelerinajele care s-au săvârşit deja – patru la număr – şi cele care urmează să se deruleze nădăjduim că vor fi de folos tuturor credincioşilor ce vor participa la acestea.

  1. DATE DE  CONTACT  ALE  PAROHIEI:

HRAMURI:                  Acoperământul  Maicii  Domnului   –  1 octombrie

Sfinţii Doctori  Cosma şi Damian      –  1 iulie

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica – 11 aprilie

ADRESĂ:                     Strada  Prisaca Dornei, nr.2, Sector 3, Bucureşti

OFICIUL  PAROHIAL:  021  348  23  80

 

Bibliografie: Voicu Tiberiu „ Protoieria III Capitală Monografie Album ”, editura Basilica, Bucureşti, 2009.

[1] HCMPB 135 / 18 mai 2000, cf. Monografie & Album a Protoieriei 3 Capitală, Editura Basilica 2009, pag. 25;

[2] Hotărârea Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 276 / 19 iunie 2001, idem 1.

[3] Idem, pag. 29;

 

Galerie foto:

 

Leave a Reply