Parohia Sf. Ioan Botezătorul – Dristor

Parohia,  ,,Sf. Ioan Botezătorul – Dristor”, cu Biserica având hramul, ,, Sf Apostoli Petru și Pavel” , este situată în partea de Sud-Est a capitalei, la intersectarea cartierelor Dristor și Titan-Balta Albă. Parohia se întinde de-a lungul bulevardelor Camil Ressu în latura de Nord, bulevardul Râmnicu Sărat în partea Sud-Estică și bulevardul Râmnicu Valcea (fosta Cale Dristor) în latura vestică. Din punct de vedere administrativ, biserica aparține sectorului 3 al capitalei, iar în plan bisericesc se subordonează Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei sectorului III Capitală.

  1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.[ISTORIA ZIDIRII EI] Inițiativa construirii unei Biserici a aparținut preotului Ionel Chințoiu, slujitor la Parohia Dudești-Cioplea II, care, la cererea credincioșilor din sectorul său de pastorație, a ridicat o bisericuță din lemn în decembrie 2004, la intersecția străzilor Râmnicu Sărat și Istriei, pe un teren cu deschidere amplă. Preotul ctitor a plătit suma de 16.000 euro către familiile care revendicau acest teren, conform Legii 10/2001, obținând declarațiile notariale prin care aceștia renunțau la revendicare, urmând ca dreptul litigios să fie atribuit parohiei.[1] Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în ședința din 17 februarie 2006, a aprobat înființarea parohiei ,,Sf.Ioan Botezătorul-Dristor”, Protoieria III Capitală,prin temeiul 11795/2006 începând cu data de 1 martie 2006.[2] [ARHITECTURA]Construcția era una de mărime modestă (13ml/7ml), fiind sprijinită pe un eșafodaj din bârne de stejar, la exterior fiind placată cu scânduri de brad bătute ‘’kaplama’’[3], iar în interior cu rigips. Acoperișul era din tablă, cu pante frânte și streașina bordată de o bazie din lemn cioplită artistic, care se încheia cu o turlă mică, purtând în vârf Sfânta Cruce. În scurt timp, acest paraclis a devenit neîncăpător, iar în 29 septembrie 2006 era pusă piatra de temelie pentru o nouă Biserică de zid, de o mărime mult mai mare, pe baza proiectului alcătuit de dl. arhitect Aurelian Mareș din Buzău, pentru a acoperi nevoile spirituale ale numeroșilor creștini care locuiau în blocurile și casele din zonă[4].

Planul de bază ales este de tip triconc, în cruce grecească, cu dimensiunile de 23,5 ml lungime, 18 ml lătime la apside, 11,5 ml înălțime la cornișă și cu o înălțime la vârful turlei mari de 24 ml. Biserica este alcatuită dintr-un pridvor închis (slon), pronaos, naos și Sf. Altar, ridicat cu 45cm față de planul de bază, bordat de o soleie amplă. Deasupra pronaosului a fost amenajat un paraclis (9 ml lungime/8,70 ml lățime), închinat Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, patronul parohiei, cu acces pe o scară betonată în spirală și cu un mic Sf. Altar în turnul din latura Nord-Estică. De asemenea, la al doilea etaj s-a amenajat un balcon cu dimensiunile reduse la jumatate față de paraclis, care este destinat corului Bisericii și activităților cu tinerii. Turla mare este sprijinită pe 24 de grinzi în formă de arc, care pornesc de la nivelul cornișei și se închid într-un patrulater cu latura de 4 ml. Peste fiecare din aceste laturi se dezvoltă corpul de sus al turlei, încheiat într-o placă de beton care încorporează la mijloc o țeavă de otel, cu înălțimea de 6 ml, pe care este fixat acoperișul exterior învelit cu astereală și tablă de cupru.

La exterior zidăria din cărămidă și beton armat are o tencuială ușoară peste care s-a placat polistiren de 10 cm, acoperit cu tencuială și structo-decorativă.

Ancadramentele de la ferestre și usi sunt reliefate în arc. În spațiul de la ferestre s-au montat vitralii executate artistic cu montură de plumb, având reprezentări de sfinți și chenare florale. Fereastra de dimensiuni mari situată deasupra intrării principale are reprezentată în vitraliu icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel, patronii și ocrotitorii Sfintei Biserici.

[PICTURA] Pictura Bisericii se lucrează în tehnică de ulei, de către pictorul Virgil Zahiu, pictor autorizat de Comisia de Pictură Bisericească. În prezent, pictura este executată în proporție de 50%.

Catapeteasma Bisericii este sculptată manual în lemn de stejar de către sculptorul Florin-Timotei Ciobanu din Bacău[5] și are dimensiunea de 12 ml lungime si 7,5 ml înălțime, fiind montată în data de 10 iunie 2008. Stranele din Sfânta Biserică, precum și mobilierul din Sfântul Altar sunt sculptate tot în lemn de stejar de către același sculptor.

Bisericii i se alătură un complex de clădiri administrative compus din: casa socială cu parter, etaj și mansardă, având în componență birou parohial la parter, sală de mese cu 50 locuri la etaj și cameră de oaspeți la mansardă; capela mortuară; pangar;lumânărar; troiță monumentală (4,50 ml înălțime), executată din marmură masivă și sculptată de sculptorul Coruț.

Incinta Bisericii este delimitată de un gard din beton și zidărie, cu o înălțime de 2 ml, executat în arce și acoperit cu țiglă olanată.

Această nouă Biserică parohială a fost ridicată în doar un an de zile de lucru efectiv, iar Slujba de sfințire a bisericii a fost oficiata de ziua prăznuirii Sf. Apostoli Petru și Pavel, pe 29 Iunie 2008 de către Preasfințitul Episcop Ciprian Câmpineanul – Vicar Patriarhal, ca delegat al Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, însoțit de P.C. Preot Dinu Pompiliu – Protoiereu al Sectorului III Capitală și un sobor de 12 preoți și diaconi.

Primul slujitor și paroh al acestei biserici este preotul Ionel Chințoiu, cel care a avut și inițiativa construirii acestui lăcaș de cult. Din 1 iulie 2008, a fost numit al doilea slujitor, preotul Gheorghe Burlănescu, în prezent transferat la o altă parohie.

Din anul 2010, a fost numit la parohie ca slujitor al acestei Sfinte Biserici preotul Florin Busuioc, care în prezent este și Protoiereul Sectorului III Capitală.

  1. CIMITIRUL. Parohia, ,,Sf. Ioan Botezătorul – Dristor” nu deține un cimitir propriu.

D.ACTIVITĂȚI CULTURALE SI FILANTROPICE. De-a lungul timpului s-au derulat multe activitați prin parteneriatul cu Școala, ,,Mihai Botez” dintre care amintim pe cea din data de 9 octombrie 2009, unde biserica a fost implicată în mod direct, fiind invitați profesori și elevi din Prienai, Lituania.Copii  s-au intrunit la Atelierul de creație, din interiorul bisericii,unde au făcut  îngerași.[6]

În cadrul proiectului catehetic ‘’Biserica și Școala’’, în fiecare duminică după Sfânta Liturghie elevii prezenți în Biserică participă la ora de cateheză susținută de preoții slujitori și tinerii studenți teologi ce activează în cadrul proiectului. De asemenea, a fost editat un buletin parohial cu conținut duhovnicesc, teologic și literar.

  1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTICITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE Ș. A.] Comitetul parohial întreprinde acțiuni de identificare a persoanelor aflate în nevoie, care apoi sunt monitorizate și vizitate periodic, oferindu-li-se consultație duhovnicească și sprijin material după posibilități.

În plan social, Biserica oferă alimente persoanelor aflate în nevoie, precum și sprijin financiar elevilor cu posibilităti materiale reduse de la Școala Gimnazială ‘’Mihai Botez’’ nr. 87, aflată în sectorul parohiei și cu care a fost încheiat un protocol de colaborare.

  1. DATE DE CONTACT PAROHIE

Hram ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel”; ,,Sf. Ioan Botezatorul”

Adresa Str.Ramnicu Sărat, nr.7A, Sector 3, București

 

Bibliografie: Voicu tiberiu ,,Protoieria III Capitală Monografie Album”, București, 2009; Ionescu-Ghina neculai, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, ,, BISERICILE ORTODOXE”, Universalia, 2005.

[1] Voicu tiberiu ,,Protoieria III Capitală Monografie Album”, București, 2009, pag.367

[2] Ibidem, p. 367. 1

[3] Ionescu-Ghina neculai, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, ,, BISERICILE ORTODOXE”, Universalia, 2005.

[4] Idem

[5] Ibide, p. 367

[6] http://ziarullumina.ro/eveniment-religios-cultural-la-parohia-sfantul-ioan-botezatorul-dristor-75922.html.

Galerie Foto:

Leave a Reply